Ulrika Jansson

OBS! Endast ett ex. kvar

Performance från performancefestivalen They operate from a certain position, Fylkingen, Stockholm 2014, i samarbete med konstnären Jenny Simm.

Hur kan vi förstå något så abstrakt som den pågående massutrotningen av djurarter och hur kan vi se oss som ett av många djur? Performancen börjar med att jag likt en fågelskådare stirrar ut den mänskliga publiken genom en kikare. Jag läser sedan upp en lång text som radar upp olika djurarter som utrotats genom historien fram till idag och beskriver de brutala sätt som människor dödat dem direkt eller indirekt. I texten nämns inga artnamn utan beskrivningarna sammanvävs till att verka handla om ett enda djur och texten avslutas med att det sista exemplaret av djuret dör när någon glömmer att släppa in det under en kall natt på ett zoo. Utifrån en håla i väggen bakom hörs hela tiden olika typer av djurläten utropade av Jenny Simm som nästan överröstar texten. När texten är slut erbjuds publiken att låna mp3 spelare och hörlurar med inspelade djurläten såsom gibbonapor, kattfisk och storlom som de härmar med sina egna röster, samma läten som hördes inifrån hålan. I performancen pågår en dialog mellan mänskliga och animaliska läten, ett samtal med våra kusiner och släktingar som i våra röster blir en del av oss.