Ulrika Jansson

Urbana animaliska röster

Urbana animaliska röster är fyra ljudverk inom det tvärdisciplinära forskningsprojektet LUR – Levande Urban Radio, av forskare Monica Sand, Arkitektur- och designcentrum, Stockholm, 2013

Lyssna på ljudverken: 
https://hallbarstad.se/lur-levande-urban-radio/urbana-animaliska-roster

delade tungor
symbiotisk påverkan
ett dynamiskt vi

I LUR experimenterar jag med djurs ljud och läten i relation till stadsrummets ljud och mänskliga röster. Med vänligt tillstånd från Macauley library, ett forskningsarkiv med ljudinspelningar av vilda djur, har jag fått tillgång till ljudupptagningar av t.ex. gibbonapor, kattfisk, storlom, coyote, älg, schimpanser, svart panter och snöhare. I projektet har jag använt högtalare och spelat upp de olika djurljuden ute i staden. De mänskliga deltagarna har försetts med MP3 spelare och hörlurar med inspelningar av djurljud som de sedan härmar med sina egna röster.

Från början handlade projektet om min saknad efter djurs närvaro i staden och i mitt liv. De flesta ljud jag omges av i staden kommer från människors maskiner, fordon och apparater och jag vill även höra andra röster. Efter hand utvecklades det till en dialog mellan mänskliga och animaliska läten. Ett samtal med våra kusiner och släktingar som också är en del av oss.

Deltagare: Sara Franceschi, Eduardo Abrantes, Monica Sand, Jenny Simm, Ricardo Atienza, Ulrika Jansson