Ulrika Jansson

Chrysalis

Chrysalis är en skulptur eller en byggnad, en varelse, ett bo, en ande eller ett tempel. Den kan upplevas som en ansiktslös gestalt och samtidigt som ett skal eller en puppa, vilket Chrysalis betyder på engelska. Det är en plats redo att fyllas med själar, eftertänksamhet, avskildhet och att besökas tillfälligt eller bebos under en vinter och efter en metamorfos flyga ut som en ny varelse på våren. Längst ner på utsidan i skulpturens syll finns insektsbon för solitärbin. Planteringen framför med blommande perenner, stockar, stenar och en sandhög erbjuder ett mikrohabitat för insekter.

Skulpturen tving­ar en att böja sig ner och liksom buga sig en stund innan man får lov att beträda dess inre. Väl därinne när man satt sig på bänken dämpas ljuden från aktiviteterna utanför. Genom hålet i taket, ”ansiktet”, kan vi se ett litet utsnitt av utsidan och skymta de majestätiska gamla pilträden vid vattnet. Samtidigt som livet utanför begränsas ges det också skärpa.

Trästrukturen är klädd i en kolsvart fjäderliknande skrud av stavspån som är svedjebrända med den japanska traditionella träbehandlingstekniken Shou sugi ban och sedan behandlad med linolja. Inspiration till skulpturen kom från närliggande Lugnås kvarnstensgruva och berättelser om Cisternermunkarnas närvaro på platsen. Deras kloster hade en stram skön­het och de strävade efter en långtgående enkelhet och ett vackert ljus. Munkarna var också mönsterbildande inom jordbruk och odling och planteringen med nyttoväxter framför skulp­turen är inspirerad av en klosterträdgård.

Skulpturen är en permanent offentlig gestaltning beställd av Mariestads kommun som en del av Creative Europe projektet Off Season Art Gardening. Projektet har ett fokus på att lyfta fram hantverks- och trädgårds­konst i det offentliga rummet i Mariestad. I konstverket har konstnären Ulrika Jansson valt att samarbeta med konsthantverkaren Per Brandstedt som har byggt och svedjebränt trästrukturen.