Ulrika Jansson

The Conference of the Birds

The Conference of the Birds 2018-2024 är ett nordiskt tvärdisciplinärt konstprojekt med fokus på den stora utrotning av fåglar som skett de senaste 30 åren. Projektet undersöker hur konstnärligt arbete kan medverka till förändrade, hållbara och regenerativa relationer mellan människor och fåglar. Projektet drivs av konstnärerna Eva Bakkeslett (NO) och Ulrika Jansson med stöd av Nordiska Kulturfonden, Kulturkontakt Nord, Göteborg stad och BarentsKult.

The Conference of the Birds påbörjas med platsspecifika samarbeten på sju olika platser i de nordiska länderna och i Ryssland, så kallade Nests (reden) 2021-2023, och avslutas med en gemensam utställning i Norge 2024 i samarbete med Norwegian BioArt Arena. I de olika Nesten undersöker inbjudna konstnärer, forskare och lokala aktörer problem och möjligheter till samexistens mellan fåglar och människor i ett situerat sammanhang. Samarbetet med Ryssland är vilande för tillfället.

I Göteborg fokuserar projektet på Frihamnen, en del av Göteborgs hamn som har utvecklats från tidigare fågelrika vassmarker, till industrimiljöer och framtida bostadsområden. Ulrika Jansson har under 2021-2022 skapat ramarna för ett antal evenemang och workshops med inbjudna gäster i Frihamnen. Hon producerar ett konstverk under 2023 som ska visas i den kommande slututställningen inom projektet. Med video och skulptur arbetar hon med utgångspunkt från Frihamnen och Kvilledalen med en undersökning av ett fågelperspektiv på mänskligheten. 

Staden med ett fågelperspektiv  var ett publikt tvärdisciplinärt konstevent i Frihamnen och ett seminarium i oktober 2022 med stöd av Göteborg stad projektstöd. Konstnär Ulrika Jansson formade konsteventets ramverk inom vilket inbjudna gäster höll mikroföreläsningar, deltagarbaserad performance och engagerade publiken i workshops. En filmdokumentation av eventet kommer läggas ut här inom kort. 

På konsteventen introducerade Ulrika Jansson platsens fåglar historiskt och idag. Hon  engagerade publiken i att komma närmare platsens historiska fågelliv genom ”våtmarkskören”, där publiken med sina röster fick pröva att återskapa den ljudkuliss av våtmarksfåglar som under 1800-talet sägs ha hörts från hamnen ända in till Gustav Adolfstorg.

Pernilla Ljungkvist, konstnär, höll i den deltagarbaserade performancen ”Andefågeln – Beco­ming Spirit Bird” där publiken tillsammans stående i plogformation likt migrerande fåglar fick lyssna på ett ljudverk i hörlurar och transformera sig till sin inre andefågel. Undersökningar har visat att en flock på 25 fåglar i plogformation kan flyga 70% längre på samma mängd energi som en ensam fågel, och att deras hjärtfrekvens samtidigt går ner. Tänk om vi tillsammans kan uppnå liknande effekt som fåglarna?  Avslutningsvis hölls ett öppet samtal utifrån frågeställningen kring huruvida fåglarnas effekt skulle kunna upplevas som densamme hos oss. Lyckades vi alstra en ström av energi för oss att glida på?

Christoph Matt, designer (AT), utvecklade designkonceptet ”Bring Birds Back”, där publiken via en guidad konst- och vetenskapsvandring fick engagera sig med platsens fåglar i dåtid, nutid och framtid. Deltagarna kommer utforskade livsmiljön i Frihamnen utifrån ett fågelperspektiv genom att engagera sig med en återanvändbar interaktiv stencilverktygslåda och material på platsen. Workshopen syftade till att föra tillbaka fåglar som försvunnit från området till människors medvetande med pedagogiska och vetenskapliga samtal och också fysiskt genom att skapa fåglar med landart. 

De två konsteventen hade varsin tematik som en inbjuden gäst med vetenskapsbakgrund elabo­rerade kring. Anita Campbell, docent i neurokem, pratade om fåglars kognitiva förmåga.

Leif Lithander, zoolog, berättade om fåglar i staden då, nu och i framtiden. De inbjudna gäster medverkade i samtal med Christoph och Pernilla, vilket skapade två olika inriktningar på konstupplevelserna för publi­ken. Syftet med konsteventet har varit att utveckla konstnärliga metoder och upplevelser för att få allmänheten i djupare kontakt med platsen, fåglarna och sig själva.

Foto: Stefan Kraupner, Ulrika Jansson
Artwork poster Staden med ett fågelperspektiv: Christoph Matt