Ulrika Jansson

The vessel

Material: Trä, plaströr, sand, växter, rep
Installation och performance tillsammans med Jonas Liveröd på Oerol Festival 2019, Terschelling, Holland. En del av Creative Europe projektet Off season art gardening. 

Terschelling är en holländsk ö i Nordsjön som nästan helt består av sand. Varje år flyttar ön sig några meter åt endera hållet beroende på hur det blåser. Ön kommer snart att försvinna ut i havet i och med klimatförändringarna. Som en form av rituell ceremoni för att begrunda det förestående och på ett tafatt sätt försöka rädda en liten yta av ön, konstruerade vi en slags räddningsflotte. Ovanpå återskapades en liten 2 x 2 meters skiva av ön, komplett med sanddyner och växter.

Vi hittade en holländsk sångare och sjökapten på ön som vi lärde att sjunga en melankolisk och känslig sång om förlust; ”Vem kan segla förutan vind ”. Medan vi två gick ut i den långgrunda viken och drog ut flotten till havs med tunga rep, sjöng sjökaptenen om förlust på ett språk han inte förstod.