Ulrika Jansson

Separatutställning Floras rike, Göteborgs Botaniska trädgård, 2021
Sustainability, Augustenborg Art Project, Danmark, 2021
Video, längd 7.05 min
Skulptur, svedjebränt och oljat trä
Ljudverk, längd 14.56 min

Inom animistiska föreställningar anses ett rå vaka över naturens fenomen. De råder över en domän som ett berg eller en mosse och kan på besökare verka genom varsel, eller mer sällan, i fysisk gestalt. Rå är också en benämning för ett obearbetat ämne eller växt från naturen, som har kvar en del av sin livskraft och friska saftighet.

Utställningen Rå på Floras rike i Botaniska trädgården och i Vitsippsdalen. Platserna karaktäriseras av den förmultning som sker av exotiska och inhemska växter från växthusen och parken, respektive nedbrytningen av träd och löv i urskogen strax utanför. I utställningen sker ett möte dem emellan i en animerad film där växtmaterialet koreograferas till föränderliga strukturer i ett flöde. Tre kärl av trä, vars former tillkommit utifrån impulser från Vitsippsdalen, kan ses som fysiska behållare för platsens immateriella rån. Besökare bjuds in att med en karta gå till Vitsippsdalen för ett möte med platsen genom en guidad visualisering som de lyssnar på via sin mobiltelefon.

Utställningen utforskar ett uråldrigt språk, där naturfenomen subjektifieras och skapar en meningsbärande brygga mellan människan och omgivningen. I ett möte mellan landskapet och människans fantasi uppstår relaterande väsen som lever mellan oss och det mer-än-mänskliga fältet. Utställningen är en pågående undersökning av denna dynamik: hur en yttre verklighet speglas i en inre verklighet och omvänt.

Rå ljudverk,
längd 14.56 min

Röst: Emmelie Wihlstrand
Mixning: Magnus Florin
Text: Ulrika Jansson, Daniel Wihlstrand