Ulrika Jansson

Ňabusen


Video (full längd 9,56 min), textil, ljudverk, körverk, performance

I det flerdelade arbetet Åabusen utforskas ett uråldrigt språk, där naturfenomen subjektifieras av människan och blir meningsbärande. Utgångspunkten är Åabusen, ett lokalt vattenväsen, frambringat ur dialogen mellan människa och natur för att freda barn från de farliga virvlarna i ån Viskan invid vattenkraftverket i Rydals spinneri. Våren 2022 har ett platsspecifikt arbete pågått i Rydal som väcker liv i Åabusen ur dess härledningar: vattenkraftverkets fördämningar; de plötsliga vattenförskjutningarna och försummade skrönor. Människan har förändrat vattnets flöde som genom vattenkraftverkets turbin tilltvingats en ilsken och våldsam karaktär av koncentrerad kraft. Ur kraften formas ett tvetydigt väsen av vatten som både sägs ha dragit ner liksom hjälpt drunknande människor upp ur vattnet.

Det finns vittnesmål från äldre Rydalsbor om rädslan för att gå nära vattnet då ”Åabusen skulle komma och ta en”, men få har bilder av hur Åabusen faktiskt tog fysisk gestalt. Måhända blev detta väsen än mer skrämmande, då de inre bilderna fick fritt spelrum. Inre bilder som uppstod i mötet med vattnets karaktär och kraft vilket frambringade ett väsen till platsen. I Ulrika Janssons tolkning materialiserar sig Åabusen i en massiv textil som lockas upp från vattenkraftverkets turbin, visar sig inne på museet och sedan återvänder till Viskan. Kanske är inte Åabusen endast skrämmande utan vill inbjuda oss att se komplexiteten i dess beteende och hur vi själva är delaktiga i att forma och formas av vattnets karaktär.

Animering av tillvaron är den djupt mänskliga och lekande förmågan att skapa relation med andra medvetandeformer. Genom konstverket har nya inre bilder och relationer formats till Åabusen och ån Viskan. Textilhögskolan deltog i en förstudie till projektet där de har frammanat idéer om hur Åabusen kan tänkas se ut och bete sig. Dialogen resulterade i en brevväxling med Åabusen och i textila material- och uttrycksexperiment, vilka visades här på Rydals museum under april månad. Med inspiration av förstudien utvecklade Ulrika Jansson tillsammans med textildesigner Louise Christiansson en textil skulptur som agerar i den stop-motion animerade filmen samt statiskt fångad i en skulptural form i utställningen. Nere vid Viskan inbjuds besökarna till ett personligt möte och direktkontakt med åns väsen genom att lyssna på ett ljudverk och utföra en vattenritual. Under öppningen av utställningen genomfördes vattenritualen av Ulrika Jansson ackompanjerad av lokala kören Carpe Vocalis som framförde ett nyskrivet stycke komponerat som en åkallan av Åabusen.

Åabusen genomförs inom projektet Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker initierat av Theo Ågren och Thomas Laurien och visas i utställningen Ingen Å är en Ö på Rydals museum 21 maj - 9 oktober 2022. Åabusen
Idé, koncept och videoproduktion: Ulrika Jansson
Tillverkning av textil: Louise Christiansson
Textil förstudie: Studenter på Textildesign 2, Textilhögskolan i kursen ”Design Methodologies 2: Contemporary Art and Textiles”. Kursledare Erin Lewis, gästlärare Ulrika Jansson, Louise Christiansson
Körverk: Magnus Florin
Körverk sång: Carpe Vocalis, körledare Magnus Ekman
Körverk inspelning: Isak Eldh
Ljudverk manus: Daniel Wihlstrand, Ulrika Jansson
Ljudverk inläsning: Emmelie Wihlstrand
Ljudverk inspelning: Magnus Florin
Vattenritual: Daniel Wihlstrand, Ulrika Jansson
Foto: vattenritual Per Christiansen, övriga Ulrika Jansson