Ulrika Jansson

Kontakt:
mail(at)ulrikajansson(dot)com

Instagram:
https://www.instagram.com/ulrika.jansson_

CV

Offentliga uppdrag

Slussvaktarträdgården Åkers kanal,
parallellt skissuppdrag, Österåkers kommun - 2022

Chrysalis, Karlsholme Mariestad, offentlig skulptural gestaltning i en park för Mariestads kommun - 2020

Axmar bruk, parallellt skissuppdrag för en skulptural gestaltning som ska gå att övernatta i. Beställare Föreningen Hyttan Axmar bruk, Gävle - 2020

Fyllingeskolan Halmstad, parallellt skissuppdrag Halmstad kommun - 2020

Bostadsgård Kvarteret Dukaten, skissuppdrag för kombinerad offentlig skulptural gestaltning och dagvattenhantering för Poseidon, Brämaregården Göteborg - 2019

En vinge rörde mitt hår, offentlig gestaltning för Göteborg Konst, Bergskristallparken, Norra Tynnered, Göteborg - 2017

Jägarvallens förskola, parallellt skissuppdrag, Östersunds kommun - 2019

Väggäng, offentlig gestaltning och workshop med skolelever på Gustavslundsskolan, Helsingborgs stad - 2017

Platsens mönster, offentlig gestaltning baserad på workshops med boende i stadsdelen Skiftinge, Eskilstuna kommun - 2017

Träkvista skolgård, parallellt skissuppdrag, Ekerö kommun - 2014

Vänermuseet, parallellt skissuppdrag för Vänermuseets fasad, Lidköpings kommun - 2014

Våra vilda grannar offentlig gestaltning förskolan Pippi Långstrumpsgata 14, Stockholm Konst, Annedal - 2013

Lera + eld = tegel, offentlig gestaltning förskolan Pippi Långstrumpsgata 12, Annedal, Stockholm konst - 2012


Utställningar (urval)

Undergrowth,
Trollhättans konsthall med Cecilia Germain och Susanne Vollmer - sep 2023

Sustainability , Augustenborg art project, grupputställning, Augustenborg, Danmark - 2022

Ingen Å är en Ö, grupputställning i projektet Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker, Rydals museum - 2022

, Floras rike, Botaniska trädgården, Göteborg, via Konstepidemin - 2021

The Vessel, installation och performance med Jonas Liveröd på Oerol Festival på ön Terschelling, Holland - 2019

Ljusets drottning, grupputställning Göteborgs konstförening - 2019

Midvinterblot, utställning Göteborgs konstförening - 2018

Re-programming the city, utställning Arkitektur- och designcentrum, Stockholm - 2015

Compositions, sommarutställning Mustarinda, Finland - 2015

Art Athina, Art Fair of Athens med Galleri 54 - 2015

In search for ARARAT, utställning, Mindepartementet, Stockholm - 2015

They operate from a certain position, performancefestival, Fylkingen, Stockholm - 2014

Urbana animaliska röster, ljudverk inom det tvärdisciplinära forskningsprojektet
LUR – Levande Urban Radio, av forskare Monica Sand, ArkDes, Stockholm - 2013

(In the) company of stangers no 4, performance Detroit Gallery, Stockholm - 2013

Last edition, utställning Galerie Oel-Früh, Hamburg - 2012

Kamiyama Artist in residence exhibition, Kamiyama, Japan - 2012

Cultivation field, utställning The Keep, Reading, England - 2012

Gylleboverket, utställning, Östra Vemmerlöv - 2012

Natural materials, separatutställning, Abisko naturum, Abisko - 2012

When the back scenery takes the scene back, separatutställning Galeri Oel-Früh, Hamburg - 2011

Seeing nature, separatutställning Galleri Mors mössa, Göteborg - 2011

Friksjon, utställning Bö Universitet i Telemark, Norge - 2011

Örebro Kulturhus, utställning, Örebro - 2010

Liljevalchs Vårsalong - 2010

Genius loci, utställning med Cecilia Germain, Örnsköldsviks Konsthall - 2009

From the Land to Siam Square, utställning Whitespace Gallery, Bangkok - 2008

Nomad by heart, utställning Bildmuseet, Umeå - 2008

Uppbrottets hembygd, utställning Murberget, Härnösand - 2008

Lilla baren, separatutställning Riche, Stockholm - 2007

Mongolian wrestling, video i Sourze video magazine nr 15, Stockholm  - 2007

Museum of Light, separatutställning, Pultusk school of Humanities, Polen - 2006

Nuevo estocolmo, utställning Luna konsthall, Södertälje - 2006

Vitehalls konsthall, grupputställning, Vitehalls konsthall, Kungsbacka  - 2006

Studio L2, grupputställning, Stockholm  - 2005     

Zanabazaar Museum of fine art utställning, Ulan bator, Mongoliet - 2005

Galleri Blunk separatutställning, Trondheim, Norge - 2005

 

Samarbeten, uppdrag och andra konstnärliga aktiviteter (urval)

Cultural Adaptations, konstnär i ett Creative Europe projekt där TILLT och tre andra
Europeiska organisationer utvecklar metoder för hur konstnärer kan bidra till
klimatanpassning på lokala förvaltningar. Där arbetade jag med ett
processutvecklingsarbete med Poseidon AB och Göteborg stad Kretslopp och vatten i
hur dagvattenhantering på en bostadsgård i Brämaregården kunde gestaltas utifrån ett
konstnärligt perspektiv. 

Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker, deltagande konstnär i tvärvetenskapligt konstprojekt kring restaurering av den förorenade floden Viskan. Jag kommer att arbeta med en stop motion animerad film, en ritual och en tygskulptur om vattenväsendet Åabusen i samarbete med bl.a. Textilhögskolan i Borås - 2020-2022 

The Conference of the Birds, konstnär och curator i ett platsspecifikt tvärdisciplinärt konstprojekt och vandringsutställning i Norden och Ryssland med fokus på utrotning av fåglar och samexistens mellan människor och fåglar. I samarbete med curators Eva Bakkeslett, Norge och Ulla Taipele, Finland. Under 2022-2023 anordnar jag fågelrelaterade aktiviteter i Frihamnen i Göteborg. Med stöd av Göteborg stad, Nordic Culture Fund, Nordic Culture Point och BarentsKult. 2018-2024

Off season art gardening, konstnär i ett Creative Europe projekt i samarbete mellan Mariestads kommun, Sense of Place i Holland och Ukmerge kommun i Litauen med fokus på konst i det offentliga rummet, trädgårdskonst och odling. I projektet genomför jag en permanent offentlig gestaltning i Mariestad - 2019-2021 

Konstdialogen, konstnärlig rådgivare och workshopledare för att utveckla metoder för samarbeten mellan konstnärer och miljöforskare inom EU-projektet ARTS – Accelerating and Rescaling Transitions to Sustainability, Stockholm Resilience Center - 2015-2016      

In search for ARARAT, initiativtagare ihop med Mustarinda Art Association, Finland av ett tvärdisciplinärt samarbetsprojekt mellan konstnärer och forskare för att utforska historisk och samtida kulturell respons på miljöfrågor med utgångspunkt från utställningen ARARAT – Alternative Research in Architecture, Resources, Art and Technology exhibition på Moderna Museet i Stockholm 1976. Med stöd av Nordisk Kulturkontakt - 2015-2016      https://insearchforararat.wordpress.com/

Gröna linjens odlingssafari, projektledare ihop med konstnär Malin Lobell och arkitekturforskare Anna-Maria Orru av ett konstnärligt evenemang med konst och odlingsprojekt utmed den gröna linjens tunnelbana i Stockholm - 2014              

Re(s)on-art, International Artistic Research Conference with actions in public space, deltagande konstnär inom forskningsprojektet Playing the space av forskarna Monica Sand och Ricardo Atienza på ArkDes, Stockholm - 2014

Miljöverkstan, konstnärlig rådgivare i utvecklingen av Miljöverkstan, ett hållbarhetscenter för barn och ungdomar i Skarpnäck, i samarbete med forskare på Stockholm Resilience Center - 2013-2014      

Hållbara system i städer och landsbygd, skribent med egen blogg på web plattformen Hållbar stad om hållbar stadsutveckling - 2013              
https://hallbarstad.se/hallbara-system-i-stader-och-landsbygd/

Grönt ljus på konsten - konst, material och miljö, redaktör och skribent i kompendium om miljövänlig konstproduktion, producerad av Art Lab Gnesta - 2013

Hållbar konst, redaktör och skribent i informationsmaterial om miljövänlig konstproduktion, Stockholms Kulturförvaltning - 2013

Förändring är för evigt, essä i antologin Om 50 år med Arkitekturmuseet - 2012

Uniform, konstnärlig formgivning av utställningen ihop med konstnär Katarina Elvén och arkitektkontoret JAC studios, Armémuseum, Stockholm - 2010

Art camp, projektledare med Filippa Arrias för utbytesprojekt mellan svenska och mongoliska konstnärer. Samarbete med och utställningar på Friluftmuseet Murberget i Härnösand och Bildmuseet i Umeå. Med stöd av Svenska Institutet - 2008

 

Pedagogik, workshops och föreläsningar (urval)

BRUM - Bild och rumslig gestaltning, återkommande gästlärare, KV konstskola, Göteborg - 2021 - pågående

Designmetodik och samtidskonst, gästlärare Textildesign, Textilhögskolan Borås, 2022

Blue-green infrastructure cases, föreläsare i EU-projektet BEGIN, Göteborg, 2021

Cultural adaptations digital slutkonferens, föreläsning för internationell publik om mitt
konstnärliga arbete i projektet Cultural adaptations, organisatör Creative Carbon Scotland,
Glasgow

Cultural adaptations digital konferens, föreläsning för internationell publik om mitt
konstnärliga arbete i projektet Cultural adaptations, organisatör The City of Ghent,
Belgien, 2021

Cultural adaptations föreläsare spridningsseminarium, TILLT, Göteborg, 2021

Climate café, föreläsning för internationell publik om mitt
konstnärliga arbete i projektet Cultural adaptations, Länsstyrelsen Västra Götalandsregionen, Göteborg, 2021

Off season art gardening, digitalt slutseminarium, organisatör Ukmerge city, Litauen, 2021

Grön gestaltning
– föreläsare om offentlig konst, dagvattenhantering och växtlighet, fristående kurs HDK - 2020

Våra grannar fåglarna – workshops om fåglar och stadsplanering för barn i uteklassrummet Näsan i blöt, Jubileumsparken som en del av EU-projektet BEGIN - 2020

Omskaparna – konstworkshops om hållbarhetsfrågor i åk 4 Färgelanda skola och Norrskolan Uddevalla i ett Allmänna arvsfonden projekt av Sveriges konsumenter - 2020

Digitalt berättande i offentliga rummet – föreläsare på magisterutbildning, Skövde högskola - 2019-2020

Offentligheter – gästlärare, en veckas kurs om offentlig och platsspecifik konst, Gerlesborgsskolan, Bohuslän - 2018

Offentliga gestaltningsprocesser, huvudlärare, fem veckors vidareutbildning för yrkesverksamma konstnärer, Konstnärernas Kollektivverkstad, Göteborg - 2017

In search for ARARAT, föreläsare inom föreläsningsserien Prognostics, Exhibition Laboratory, Helsingfors - 2017

In search for ARARAT, föreläsare och workshop på Praxis Master Program i utställningsdesign, Uniarts Helsinki Academy of Fine Arts, Helsingfors - 2017

In search for ARARAT, föreläsare, Österlenskolan för konst och design, Simrishamn - 2016                     

The feedback-method,
workshop på Österlenskolan för konst och design, Simrishamn - 2016

Konstpedagog, guide, workshops och kurser på temat konst, hållbarhet och konst i det offentliga rummet under temaåret Anthropocene 2016 och under Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017 på Röda Sten Konsthall, Göteborg

Konstpedagog, guide och workshops i ateljé, Moderna Museet, Stockholm - 2016-2017

Konst och hållbarhet, gästlärare på programmet Visuell kommunikation, Konstfack - 2015

Konstdialogen, föreläsare inom forskningsprojektet ARTS på Stockholm Resilience Center och Färgfabriken, Stockholm - 2015

Pedagog, guide och ateljéworkshops på Arkitektur- och designcentrum, Stockholm. Ansvarig för museets deltagande i Stockholms Kulturfestival 2014-2017.

Brown bag, föreläsning om konst, hållbarhet och forskning, Stockholm Resilience Center - 2014

Konst och hållbarhet, föreläsare och workshop, Skeppsholmens folkhögskola, Stockholm, 2014

Konst, material och miljö, föreläsning och workshop ihop med Helena Hildur, Konstnärernas Riksorganisation, Stockholm - 2014

Biomimik och djurs arkitektur, workshop för barn, Miljöverkstan, Skarpnäck - 2013             

Grönt ljus på konsten – konst, material och miljö, anordnande av och föreläsare på seminarium på Liljevalchs Konsthall, tillsammans med Art Lab Gnesta och Stockholms Kulturförvaltning - 2013

24 h konstnärligt innovationslabb, facilitator och workshopledare för utvecklingen av social- och ekologisk hållbarhet i Ale kommun, arrangerat av TILLT Göteborg - 2013

Naturskyddsföreningens rikskonferens, föreläsare och workshopledare om konst och hållbarhet, Växjö - 2013

Konst och hållbarhet, föreläsare och workshopledare, Synvända hållbarhetskonferens, Stjärnsund - 2013

Konst och urban odling, föreläsare, Konstskolan Basis, Stockholm - 2013

Återvinning och konst, föreläsare och workshop för barn, Miljöverkstan, Skarpnäck - 2012     

Återvunnet – hållbarhet, shopping och konst, föreläsare inom Skapande Skolaprojekt, Åsö högstadium, Stockholm - 2012

Konst, ekologi och platsspecifik konst, gästlärare på tre veckors kurs, Örebro Konstskola - 2011

Feministiska perspektiv i offentliga rummet, gästlärare på två veckors kurs       Nordiska Konstskolan, Kokkola, Finland - 2011

Miljövänliga konstnärsmaterial, föreläsare på Stockholms Kulturförvaltning - 2011

Challenging (Un)certainties, föreläsare och workshopledare på konferens om utbildning och hållbarhet, Uppsala Universitet - 2011

Friksjon, föreläsare på konferens, Bö Universitet, Telemark, Norge - 2011

Feministiska perspektiv, gästlärare på 2 veckors kurs, Örebro Konstskola - 2010

Feministiska perspektiv, gästlärare på 2 veckors, Österlenskolan för Konst och Design, Simrishamn - 2010                                 

 

Stipendier och artist in residence (urval)

Konstnärsnämndens  tvååriga arbetsstipendium - 2023

Göteborg stad projektstöd - 2023

Västra Götalandsregionens ett-åriga arbetsstipendium - 2021

Göteborg stad projektstöd - 2021

Konstnärsnämndens krisstipendium - 2021

ARARAT +2-4%/°C, Mustarinda Artist in residence, Finland - 2015

Helge Ax:son Johnsons stiftelse, projekt i England - 2015

Stockholm stad kulturstipendium - 2014

Mustarinda, Artist in residence, Kainuu, Finland - 2014

Art Lab Gnesta, Artist in Residence, Gnesta - 2013

Kamiyama Artist in Residence, Japan - 2012

Abiskostipendiet, en månads vistelsestipendium på Abisko Fjällstation, Sweden - 2012

Konstnärsnämndens målinriktade 2-åriga stipendium - 2011

Konstnärsnämndens 1-åriga arbetsstipendium - 2008

Skaftfell Art Center, Island, Artist in residence - 2008

Experimental community, Artist in residence på The Land Foundation, Thailand - 2008

Helge Ax:son Johnsons stiftelse, projekt i Thailand - 2008

Baer Art Center, Island, Artist in residence - 2007

Kunstnerhuset, Artist in residence, Svolvaer, Norge - 2007

 

Utbildning (urval)

Bild och berättande, HDK, Göteborg - 2017

Take a Walk on the Wild Side: Learning from the city and beyond,
Arkitekturhistoria och teoriutbildning, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm - 2014-2015      

Småskalig ekologisk odling, Färnebo folkhögskola - 2014-2015        

Projektår i skulptur för yrkesverksamma, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm - 2013-2014     

Permakultur lärarträning, Djanbung gardens, Nimbin, Australien  - 2012   
           
Konstpedagogik, Konstfack, Stockholm - 2011

Människan och naturen, Uppsala Universitet - 2010

Permakultur certifieringskurs, Sieben Linden ekoby, Tyskland  - 2010    

Magisterexamen i Fri Konst, Konstfack, Stockholm - 2000 – 2005   

Miljöetik, Stockholms Universitet - 2008                                                 

Nordiska Konstskolan, förberedande konstskola i Kokkola, Finland - 1998 – 2000   

Humanekologi, Göteborgs Universitet - 1997