Ulrika Jansson

Lera + eld = tegel

Offentlig gestaltning på förskolan Pippi Långstrumpsgata 12, på uppdrag av Stockholm konst 2012. Material: Tegel, betong, stål, plåt

Tegel som material och metafor var utgångspunkten för konstverket Lera + eld = tegel på förskolans fasad. I den nybyggda stadsdelen Annedal ville jag lyfta fram en koppling till historien och det tegelbruk som låg på platsen tidigare.

Vid ingången till förskolan fick en gammal tegelskorsten titta upp ur marken och puffa upp rökmoln av tegel, som en hälsning från förr. Den är gjord med inspiration från en fabriksskorsten på en bild från kvarteret Baltic som låg precis bredvid förskolans nuvarande plats. På gallret på fasaden sitter fem skulpturer i form av rökmoln som består av en stålform vari 2 cm tjocka tegelstenar är monterade.Inne på skolgården byggde jag en liten kopia av ett hus som finns på ett projekt för funktionsnedsatta barn och ungdomar i Indien. Den svensk/indiska föreningen Intacts vänner driver där ett tegelstensprojekt och folk kan bidra till nya byggnader för barnen genom att köpa tegelstenar.Jag köpte 100 tegelstenar i projektet, en tegelsten för varje barn som går på förskolan i Annedal. På så sätt blir barnen i Annedal delaktiga i att bygga upp en ny byggnad till barnen och ungdomarna i Indien. Verket skapar en koppling till en annan plats i tanken och till en annan social verklighet. En fysisk gestaltning av handlingen på skolgården gör att förskolebarnen kan uppleva verket både fysiskt och i tanken. 

På gården till höger om den östra gallerburen står modellen av huset som byggts i projektet i Indien. Förskolebarnen kan leka med huset och använda det som en bänk för att sitta på. Inne på förskolan finns en text om projektet och ett foto av det riktiga huset i Indien så att barnen kan se att deras lilla hus finns både på förskolegården och i Indien.Tegelstenen kan ses som en enskild enhet i ett stort bygge som likväl är nödvändig för dess stabilitet. Liksom vi människor endast är enskilda individer kan vi ändå göra skillnad genom att lägga vårt stöd i de delar av samhällsbygget som skapar en bättre värld.

I skissförslaget ingick även att en vedeldad bakugn av tegel skulle byggas på skolgården, där förskolebarnen kunde baka eget bröd och pizza. Ugnen uppfördes inte på grund av brandskyddsregler.